Algemene voorwaarden- Inschrijven is enkel mogelijk voor een volledig reeks sessies of een volledig kamp.


- De deelnemers kunnen via de website inschrijven. Na inschrijving ontvangt men een mail met een uitnodiging tot betalen. Pas wanneer Bal -en Bewegingschool het inschrijvingsgeld ontvangen heeft is de inschrijving definitief. U ontvangt max. 1 week voor aanvang van de sessies/het kamp wordt alle praktsiche informatie per e-mail doorgestuurd.


- In het inschrijvingsgeld zit het lidmaatschap van Gezinssport Vlaanderen voor het desbetreffende kalenderjaar inbegrepen.


- Annulatie van deelname aan een reeks sessies of kamp:


  -> In geval van ziekte of ongeval voor aanvang van de eerste sessie of eerste kampdag: uw aanvraag tot terugbetaling moet ons uiterlijk 5 werkdagen na aanvang van de sessies / het kamp bereiken , samen met een doktersattest. Het verschuldigd bedrag zal na het einde van de reeks sessies/het kamp teruggestort worden. Opgelet: er worden administratiekosten + de kosten van de verzekering via Gezinssport Vlaanderen (15 euro) per deelnemer afgetrokken.


  -> In geval van ziekte tijdens het kamp of sessiereeks (vanaf 2 opeenvolgende sessiedagen/kampdagen): uw aanvraag tot terugbetaling moet ons uiterlijk 5 werkdagen na het einde van de reeks sessies/het kamp bereiken , samen met een doktersattest. Het bedrag, minus administratiekosten + kosten van de verzekering via Gezinssport Vlaanderen (15 euro) alsook pro rata de kost van het aantal deelgenomen dagen/sessoe, zal na de sessiereeks of kampperiode teruggestort worden.


  -> In alle andere gevallen: u laat ons ten laatste 1 week voor de start van het desbetreffende kamp of sessiereeks op voorhand schriftelijk weten dat de inschrijving niet kan doorgaan en het verschuldigd bedrag zal na het einde van de reeks sessies/het kamp teruggestort worden. Opgelet: er worden in dit geval administratiekosten (12 euro) per deelnemer afgetrokken.


  -> Annulatie zonder reden van ziekte of kwetsuur is niet mogelijk minder dan 1 week voor aanvang van het kamp of sessiereeks . Er zal in dit geval geen inschrijvingsgeld teruggestort worden.


- Alle deelnemers van Bal- en Bewegingsschool zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen via het lidmaatschap bij Gezinssport Vlaanderen.


- Bal- en Bewegingsschool kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.


- In uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een reeks sessies of een kamp geannuleerd worden. In dit geval betalen wij u het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terug. Bij eventuele wijziging van locatie kan de inschrijving geannulleerd worden en betalen wij ook het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terug.


- Bal- en Bewegingschool houdt zich het recht om een deelnemer te weigeren. Wanneer een deelnemer tijdens het sportkamp of de sessie door zijn ontoelaatbaar gedrag wordt geweigerd, zal het bedrag overeenkomstig het aantal sessies/dagen waarop niet deelgenomen is terugbetaald worden (minus 15 euro administratiekosten + verzekeringskosten per deelnemer).


- Het vermelde inschrijvingsbedrag omvat alle kosten: professionele begeleiding, verzekering, materiaal & huur accommodatie. Een drinkbus met water wordt door de deelnemers zelf voorzien.


- De gegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand van Bal- en Bewegingsschool en worden voor de periode van één jaar bewaard.


- Bal- en bewegingsschool neemt tijdens de activiteiten foto’s van de activiteiten en de deelnemers. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor de website, social media en publicitaire doeleinden. Indien u niet wenst dat een foto van uw zoon/dochter hiervoor gebruikt wordt, dient u dit te melden via privacy@b-b-s.be . Gelieve hierbij een foto van uw zoon/dochter te voegen zodat we weten om welke deelnemer het gaat. Uiteraard zal Bal- en Bewegingsschool dit respecteren.


- Eventuele kortingen kunnen van toepassing zijn wanneer men voor meerdere organisatie inschrijft of bij deelname van meerdere kinderen van één gezin.


HELP ONS TE GROEIEN, WORD PARTNER!

Om onze jonge sportievelingen in de best mogelijke omstandigheden

te laten sporten en bewegen investeren wij constant in nieuw

materiaal.


Uiteraard kunnen daarbij alle beetjes helpen!


Interesse om ons initiatief financieel of materieel te steunen?


Aarzel niet om ons te contacteren en we kunnen ongetwijfeld tot een

win-win-situatie komen.