Privacyverklaring
Bal- en Bewegingsschool houdt rekening met uw privacy.

 

In onze privacyverklaring wordt onder andere aangegeven welke gegevens we van u verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken en we ze beveiligen.

Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het verzamelen, gebruiken en bewaren van uw persoonsgegevens.

 

Wanneer u de website bezoekt worden er geen persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer je je kind inschrijft voor een activiteit kan Bal- en Bewegingsschool bepaalde persoonsgegevens vragen.

Bal- en Bewegingsschool zal deze persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de nieuwe GDPR-wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens.

 

Bal- en Bewegingsschool verwerkt jouw gegevens om jou te contacteren in verband met jouw inschrijving voor een sportkamp en jou te informeren over andere sportkampen.

 

Bal- en Bewegingsschool beschermt jouw gegevens met behulp van technische maatregelen om het risico van verlies, misbruik, openbaarmaking en/of wijziging zo klein mogelijk te maken.

 

Bal- en Bewegingsschool bewaart de persoonsgegevens verbonden aan een inschrijving vijf jaar voor de administratieve verwerking: fiscale attesten, bevestiging voor de mutualiteit, … .

Bal- en Bewegingsschool bewaart de medische gegevens slechts één jaar. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een goed kampverloop.

Binnen een tijdspanne van één jaar na de activiteit worden deze gegevens verwijderd.

 

Bal- en Bewegingsschool kan anonieme gegevens verzamelen om de kwaliteit en vindbaarheid van haar website te verbeteren.

 

De volledige privacyverklaring van Bal- en Bewegingsschool kan u hier lezen.

 

Bij vragen betreffende uw gegevens en/of het gebruik ervan, contacteer ons via privacy@b-b-s.be .